XII Konferencja Naukowa
DROGI KOLEJOWE' 2003

Gdańsk, 15-17 października 2003 r.


Organizowana co dwa lata, począwszy od 1981 roku, Konferencja Naukowa "Drogi Kolejowe" ma na celu zapoznanie użytkowników dróg szynowych (transport kolejowy, tramwaje, metro, koleje zakładowe i przemysłowe) z pracami naukowymi i nowościami technicznymi w zakresie budowy, utrzymania i konstrukcji elementów dróg szynowych (nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych).


Organizatorzy

Protektorat honorowy

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego

Sekretarz naukowy Konferencji

Tematyka Konferencji

Linie kolejowe
proces inwestycyjny
projektowanie linii i stacji
linie do dużych prędkości
modernizacja linii i stacji
Nawierzchnia szynowa
monitoring i diagnostyka nawierzchni
klasyfikacje stanu toru
określanie potrzeb naprawczych
konserwacje i bieżące utrzymanie
naprawy i wymiany ciągłe elementów nawierzchni
komputerowe wspomaganie decyzji w utrzymaniu nawierzchni
Szyny
współpraca koło-szyna
wytrzymałość i uszkodzenia szyn w procesie eksploatacji
Podtorze kolejowe
diagnozowanie podtorza
technologie wzmocnień i odwodnienie
Szynowy transport miejski (tramwaj, SKM, metro)
projektowanie i modernizacja układów torowych
konstrukcje nawierzchni
diagnostyka nawierzchni
określanie warunków eksploatacji
technologie napraw
organizacja transportu miejskiego
Nawierzchnia szynowa kolei zakładowych i przemysłowych
projektowanie i modernizacja układów torowych
konstrukcje nawierzchni
technologie napraw
Mechanizacja procesów technologicznych utrzymania dróg szynowych

UWAGA:

Zainteresowanym udostępniamy materiały konferencyjne (plik w formacie PDF o objętości ok. 24 MB).